Премини към основното съдържание

Изберете регион

Eдинно звено за контакт за органите на държавите членки, за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги

Състав на звеното:
1.Диан Статев.
2.Стоян Анигностов.
3.Димитър Стайков.
Телефон: +35956919783
Email: dian@bginfo.net
Език за комуникация: български, английски.
 

Единно звено за контакт за получателите на услугата

Състав на звеното:
1.Диан Статев.
2.Стоян Анигностов.
3.Николай Георгиев.
Телефон: +35956919783
Email: dian@bginfo.net