КРС No170/18.04.2019г.

СЧИТАНО ОТ 31.12.2023Г. GCTV ПРЕУСТАНОВЯВА ПРЕДЛАГАНЕТО НА УСЛУГАТА IPTV. СЪГЛАСНО ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД ЗАМЕСТВА GCTV ПО ВСИЧКИ ДОГОВОРИ С КРАЙНИ КЛИЕНТИ В МРЕЖАТА НА КОМНЕТ ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ

Всички права запавени Comnet.bg 2024