Заплащане чрез Fast Pay, може да извършите във всяка една тяхна каса с абонатен номер, които сте получили от Комнет България Холдинг ООД! Ако не знаете вашият абонатен номер, моля потърсете го на телефонен номер: 056/960 100
Касите за плащане на Fast Pay, може да открите на https://fastpay.bg/

Всички права запавени Comnet.bg 2022