Заплащане по банка, може да извършите като попълните платежно нареждане - по долу сме приложили бланка с примерни данни на попълване! 

Банкови сметки на Комнет България Холдинг ООД:

ОББ АД, BG66UBBS88881000809707 , BIC: UBBSBGSF

ПИБ, BG12FINV915010BGN0667A , BIC: FINVBGSF

 

* Примерен БАНКОВ ФОРМУЛЯР

 

 

 

Всички права запавени Comnet.bg 2022