Комнет България Холдинг изгражда и оперира мрежа от типа Passive Optical Network (PON) Това е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране , чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора ,т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия ,тъй като Оптичния кабел не създава статично електричество.

Чрез използваната от нас технология ,осигуряваме за крайните ни клиенти Високи скорости и резервираност на прадлаганата услуга.

Оптичен интернет

Срочен договор

Икономичен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Премиум

0,00 лв

ИКОНОМИЧЕН

0,00 лв

СТАНДАРТЕН

0,00 лв

ПРЕМИУМ

0,00 лв

Икономичен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Премиум

0,00 лв

Ограничен

0,00 лв

Икономичен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Премиум

0,00 лв

Ограничен

0,00 лв

Икономичен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Икономичен

0,00 лв

Икономичен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Стандартен

0,00 лв

Премиум

0,00 лв

Премиум +

0,00 лв

Бизнес

0,00 лв

Безжичен интернет

Безжичен интернет

0,00 лв

Всички права запавени Comnet.bg 2019