iptv телевизияIP-Телевизията е най-съвременният начин за разпространение на телевизионния сигнал до крайния потребител, при който се използва високоскоростна Fiber Optic преносна среда, посредством която потребителят получава телевизия с допълнителни мултимедийни услуги, която многократно превъзхожда познатата ни кабелната телевизия, както по качество на картината ,така и по функционалност. IP - телевизията достига до Вашия дом през собствената подземна кабелна оптична мрежа на „Комнет България

Холдинг“ ООД  и се декодира посредством цифров приемник (set-top-box), който се свързва с Вашия телевизор с HDMI, SCART, компонентен, композитен (чинч) или преходник към друг различен от антенния (коаксиален) вход.

Цифрова телевизия

срочен договор

Цифрова телевизия

Виж повече
140+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
140+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
140+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
50+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
140+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
50+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
140+ канала
Виж повече
0,00 лв

Цифрова телевизия

Виж повече
140+ канала
Виж повече
0,00 лв

                                                                         

                                              

* При предплатен абонамент клиента закупува необходимото оборудване, заплаща инсталационна такса от 20 лв или предплаща 3 месечни абонамента.Клиенти на предплатен абонамент, които не са използвали услугата повече от 12 месеца дължат еднократна такса от 20 лв за повторно включване.

* Допълнителен приемник с каналите на първия + 5 лв.

* HBO+Cinemax за целия срок на договора : 10 лв/месец

* Диема Спорт + Макс Спорт за целия срок на договора : 17 лв месец

* Фирмата си запазва правото да откаже сключване на срочен договор на лица с постоянен адрес различен от адреса на регистрация по документ за самоличност или да изиска депозит.

Всички права запавени Comnet.bg 2024