текущ регион » Сливен

Заплащане по банка, може да извършите като попълните платежно нареждане - по долу сме приложили бланка с примерни данни на попълване!

Банкови сметки на Комнет България Холдинг ООД:

СИБАНК, BG35BUIB98881033283200, BIC код BUIBBGSF

ПИБ, BG12FINV915010BGN0667A , BIC: FINVBGSF* Примерен БАНКОВ ФОРМУЛЯР

platejno comnet sofia