текущ регион » Сливен

МУЛТИМЕДИЙНА ХОТЕЛСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Какво е мултимедийна хотелска информационна система (MHIS) ?

 • Мултимедийната хотелска информационна система е едно от първите цифрови IP базирани решения за интернет, телевизия и забавление разработено специално за хотелиерската индустрия.
 • Мултимедийната хотелска информационна система е собствена разработка на Комнет България Холдинг и непрекъснато продължава да се развива, за да може да предоставя по голям избор за гостите и повече ползи и възможности за хотелиерите.

 

Какви са ползите за хотелиера ?

Да насърчава лоялността на гостите, да ги мотивира да използват „услуги по стаите“ и да създава повече възможности за хотелиерите да генерират допълнителни приходи е основната цел при създаването на хотелската система. Системата е насочена към изискванията на хотелиерите и техните гости от всички сегменти на пазара, независимо дали са се насочили към IP базираните технологии или все още обмислят бъдещи стратегии.

ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН – СТРУКТУРА НА Мултимедийна Хотелска Информационна Система.


Описания функционален дизайн е примерен и подлежи на промяна.

1. Въвеждащо меню - първоначално извежданото меню.

 • 4 езика за избор /български, английски, немски, руски/;
 • поздравително съобщение е само на един език;
 • поздравително съобщение съдържа имената на настанените гости /от ХИС и зависи от нея/;
 • поздравително съобщение е съпроводено от музикален фон;
 • менюто за избор на език е разположено в ляво, като дясната част на екрана е заета от поздравителното съобщение;


2. Помощно меню

 • показва изображение на дистанционното управление;
 • кратко описание на бутоните необходими за управление и навигация в информационната система;
 • показва се веднага след избор на език;
 • необходим е превод на всички езици достъпни в системата.


3. Главно меню

 • съдържа следните подменюта: Хотел, ТВ, Мултимедия, Помощ;
 • главното меню остава като лента при преминаване в подменю;
 • лентата съдържа подменютата от главното меню;
 • избор на подменю от лентата става с цветните бутони на дистанционното управление.


3.1. Хотел – съдържа следните подменюта:

3.1.1. Сметка на стаята - информацията зависи и се взима от използваната хотелска информационна ситема. Начина на визуализиране е предварително заложен в системата и не може да бъде променян от оператор.

3.1.1.1. Обща сметка на стая – информацията се систематизира се по следния начин:

 • нощувки;
 • такси;
 • допълнителни услуги;
 • общо за всички услуги;

Може да съдържа картинка /посочва се името на файл от предоставените материали/.

3.1.1.2. Детайлна сметка на стая – подробно извлечение за използваните услуги от госта на хотела. Информацията зависи и се взима от използваната ХИС. Информацията се извежда в табличен вид със следните колони:

 • номер по ред;
 • услуга;
 • цена;
 • дата;3.1.2. Заведения:

 • показва списък от заведенията в хотела;
 • дава възможност за извеждане на информация за избрано заведение;
 • информацията за заведенията може да съдържа кратко описание на заведението (местоположение в хотела, работно време, капацитет) и неговото меню;
 • към описанието мога да бъдат добавяни картинки или снимки с подходящ размер за правилно визуализиране от системата;
 • информацията за описанието е предоставена от клиента;
 • информацията на всички езици поддържани от системата се предоставя от клиента;
 • информацията може да бъде редактирана от оператор.3.1.3. Услуги

 • показва списък от услугите достъпни за гостите на хотела;
 • извежда информация за всяка услуга (пране, гладене, бизнес услуги, телефон, интернет и др.);
 • извежда цени за всяка услуга;
 • информацията за услугите е предоставена от клиента;
 • информацията на всички езици поддържани от системата се предоставя от клиента;
 • информацията може да бъде редактирана от оператор;3.1.4. Информация

Менюто е предвидено да включва разнородна допълнителна информация като:

 • Валутни курсове – автомачно се обновява от Интернет без намеса на оператор. Включва референтните курсове на БНБ за деня.
 • Прогноза за времето – автоматично се обновява от Интернет без намеса на оператор. Включва петдневна прогноза за населеното място.
 • Международни телефонни кодове – справочник с всички международни кодове за набиране на дестинации извън България, групирани по континенти.
 • Други – по желание на клиента може да бъде добавена допълнителна информация като например - Екскурзии, Културни забележителности и др. Информацията и преводите на поддържаните езици се предостява от клиента.3.1.5. Мултимедия – дава достъп до мултимедийното съдържание

Музика – дава достъп до всички музикални файлове достъпни на сървъра:

 • Файловете са организирани по азбучен ред на изпълнители и албуми;
 • Възможност за избор на определен албум за възпроизвеждане на телевизора;


Филми – достъп до филмовото съдържание:

 • филмите са сортирано по азбучен ред на заглавията;
 • филмовото съдържание се предоставя от клиента;
 • превода на заглавията то поддържаните езици се предоставя от клиента.


Галерия – фото галерия за показване на снимки.

 • Възможност за добавяне на описание към всяка снимка на поддържаните езици;
 • Фото материалите се предоставят от клиента;
 • Предоставените материали се мащабират в размер подходящ за показване на телевизионния екран автоматично от системата;
 • Описанията и превода им се предоставят от клиента;


Телевизия – списък с телевизионните програми достъпни за гледане в хотела.

 • името на телевизионния канал;
 • картинка с логото на телевизионния канела;
 • може да включва описание на канала, което се предоставя от клиента.


3.1.6. Помощ - съдържа по-подробно описание за работа с информационната система, дистанционното управление и др.


ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА1. Графичен дизайн
заглавна страница – изображение с размери максимум 648х520px. Страницата, която се появява при първоначално извеждане на системата (въвеждащо меню);
вътрешна страница – изображение с размери максимум 648x520px. Изгледа на всички вътрешни страници. Ако е необходимо да има страници с различен вид/дизайн да се предоставят всички изображения.
фоново изображение – изображение с размери максимум 648x520px. Не задължителен елемент. Ако бъде предоставено, ще стои като фон зад всички извеждани менюта и текст.
цветова схема – цветовете се посочват в RGB или HEX формат. Необходимо е да се включат кодове на цветове за:

 • фон – независимо дали е предоставено фоново изображение;
 • текст – цвета на текста извеждан на екрана;
 • избран бутон фон – фона на текста върху който е фокусиран курсора;
 • избран бутон цвят текст – текста върху който е фокусиран курсора;
 • избран бутон цвят рамка – рамка на текста върху който е фокусиран курсора;


допълнителни изображения – всички допълнителни снимки и изображения необходими за изпълнение на функционалния дизайн в оригинален размер (снимки и изображения от ресторанти, барове и др.)

2. Функционален дизайн
Описва всички менюта и подменюта в системата, като включва всичката информация за извеждане от системата. Примерен функционален дизайн е приложението към документа. Структурата заложена

3. Многоезична поддръжка
Включена е многоезична поддръжка за 4 езика – български, английски, немски и руски. Необходимо е да се предоставят преводи на менютата и информацията на изброените езици.

4. Мултимедия

4.1. Видео под наем
Предоставя се необходимото видео съдържание във формат MPEG-2 TS за поставяне на видео сървъра и възпроизвеждане на set-top-box устройствата.

4.2. Музика с персонализация
Предоставя се необходимото музикално съдържание във формат MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) за поставяне на аудио сървъра и възпроизвеждане на set-top-box устройствата.

4.3. Виртуална галерия
Предоставя се необходимия снимков материал за извеждане от системата, както и всички описания към снимките преведени на поддържаните езици.

За включване изпълнението в посочените срокове е необходимо предоставената информация да бъде пълна и изчерпателна.