текущ регион » Сливен

пакетни услуги скорост
(bg/international)
* предплатен
абонамент
срочен договор
12 месеца
срочен договор
24 месеца
ДОМАШЕН
+ТВ СТАРТ
90/10 Mbit/s 20 лв. 14 лв.
12.50 лв.
ИКОНОМИЧЕН
+ТВ СТАРТ
90/25 Mbit/s 22 лв. 19 лв.
15.50 лв.
СТАНДАРТ
+ТВ СТАРТ
90/45 Mbit/s 25 лв. 20 лв.
17.50 лв.

* Всички цени са в лева с включен ДДС* Телевизионни услуги се позват срещу депозит от 40лв. За цифров приемник. (При връщане на приемника депозита се връща)
 

 

Допълнителни пакети  
DIEMA EXTRA
+5.99 лв.
Допълнителен приемник + каналите на първия приемник
+3.00 лв.

 

 Услугата телевизия се предоставя от gcn logo посредством мрежата на ComNet!