Как мога да платя месечния си абонамент?

Предлагаме следните начини за заплащане на месечния абонамент:
А) плащане в брои на касите на „Комнет“
Б) плащане на касите на EasyPay.
В) плащане по банков път.За да заплатите сметката си по банков път ,задължително в основанието за плащане трябва да запишете Вашето потребителско име.
Банковата сметка на „Комнет България Холдинг“е IBAN: BG12FINV915010BGN0667A ,BIC: FINVBGSF
Г) плащане чрез E-Pay. Можете да си регистрирате сметката към “Комнет” като периодично плащане на битови сметки в системата на EasyPay .Подробна инструкция как да направите това можете да намерите тук. (линк към инструкцията)

Трябва ли да подпиша договор?

A) Предлагаме възможност за използване на интернет на предплатен абонамент,ако изберете такъв,нямате ангажимент да използвате и заплащате интернет достъпа всеки месец, можете да прекъсвате и възстановявате потреблението когато и за какъвто период желаете.След края на предплатения период интернета автоматично спира,ако желаете след време отново да възстановите ползването ,заплащате абонамента си,след което интернета във Вашия дом автоматично (веднага) се възстановява за периода за който сте предплатили , без да се налага да бъдете посещаван от техник във Вашия дом. Минималният период за които можете да предплащате е 1 (един) месец.

Б) Предлагаме възможност за използване на интернет на срочен договор,ако изберете такъв абонаментен план се задължавате да заплащате избраният интернет достъп всеки месец за срока на договора,т.е нямате право да прекъсвате потреблението и да пропускате заплащането на месечния си абонамент.

Как е изградена мрежата на Комнет?

Свързаността до жилищните сгради е изградена с оптични влакна (Fiber Optic) които се терминират в комуникационни шкафове ,от които се изгражда мрежа до всяко домакинство посредством медни (UTP) кабели, посредством които се осигуряват всички предлагани услуги (Интернет , телевизия,телефон).За да се използват описаните услуги е необходимо в дома на клиента да влезне един кабел по които се предоставят всички услуги.Ако сградата има изградено структурно окабеляване,същото се използва за доставката на интернет,без да е необходимо да се прекарва нов кабел.

От къде ще бъде прекаран кабела за Интернет в моето жилище?

А) Ако сградата в която живеете е построена в последните няколко години ,и в нея има изградено структурно окабеляване,интернета ще достигне до Вашето жилище през наличното окабеляване,без да се налага да се пробиват стените или прозорците.
Б) Ако живеете в стара сграда без изградено структурно окабеляване , ще бъде необходимо да се направи малък отвор в стената,дограмата или вратата на Вашия дом за да достигне кабела до точката в която желаете да разположете Вашия компютър или безжичен рутер.

Какво е PON?

Passive Optical Network (PON) е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране , чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Основни предимства на услугата:

· Няма активно оборудване между клиента и оператора ,т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването
· Не се влияе от атмосферните условия.Оптичния кабел не създава статично електричество.
· Високи скорости и резервираност на услугата
· Екологично чиста технология с ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Архитектура на Passive Optical Network (PON)

shema2
Основните елементи на „пасивна оптична мрежа (PON)“

Оптичен терминатор на линиите (OLT) –оборудването което управлява всички клиентски устройства.Разполага се в централния/регионалния офис на доставчика където се терминират оптичните влакна.

Оптични мрежови терминали(ONT) – това са клиентските устройства в които на входа се свързва оптичното влакно, а на изхода домашни мрежови устроиства (компютри,таблети,телефони,телевизори) Налични интерфейси: 4 броя Ethernet ,Wireless ,2 броя Phone

Пасивни сплитери - използват се за да позволят едно оптично влакно да обслужва множество точки за достъп (крайни клеинти)

Мога ли да използвам Интернет достъп на повече от един компютър?

Да ,всички абонаментни планове с изключение на „Ограничен“абонаментен план , могат да се използват на повече от един компютър.За да разпределите интернета на повече от един компютър Ви е необходим „рутер“ който ще настроим в някой от нашите офиси за Вас.

Възможно ли е да използвам "безжичен" Интернет достъп?

За да използвате безжичен интернет е необходимо да притежавате безжичен (WiFi) рутер в който ще бъде включен кабела, които ще прекараме до Вашия дом. В случай ,че абоната е сключил срочен договор,може да използва и безжичен рутер под наем,които следва да се върне на оператора след приключването на договорните отношения.

Какво представлява мобилният интернет? Къде мога да го ползвам?

Мобилният интернет достига до клиента посредством националната 4G безжична мрежа на „МТЕЛ“ и може да се във всички големи градове ,както и курортните населени места в България.

Каква телевизия предлагате?

Предлагаме само Цифрова телевизия - IP телевизия.
IP-Телевизията е най-съвременният начин за разпространение на телевизионния сигнал до крайния потребител, при който се използва високоскоростна Fiber Optic/FTP преносна среда, посредством която потребителят получава телевизия с допълнителни мултимедийни услуги, която многократно превъзхожда познатата ни кабелна телевизия, както по качество на картината, така и по функционалност. IP – телевизията достига до Вашия дом през собствената подземна кабелна оптична мрежа на „Комнет „и се декодира посредством цифров приемник (set-top-box), който се свързва с Вашия телевизор с HDMI, SCART, компонентен, композитен (чинч) или преходник към друг различен от антенния (коаксиален) вход.

Мога ли да гледам телевизия на повече от един телевизор?

Да! Ние предлагаме само „цифрова телевизия“ , за да гледате такава на повече от един телевизор е необходимо да заплатите допълнителна такса към абонаментния Ви план за всеки следващ приемник,срещу която ще получите Set-Top-Box които ще бъде включен към всеки следващ телевизор.

Мога ли да гледам телевизия на компютъра?

Да, имаме специално разработено приложение което е възможно да се инсталира на Вашият компютър . Посредством това приложение имате възможност да гледате ограничен брой телевизионни и радио програми безплатно.

Как да поръчам Интернет от "Комнет"?

За да поръчате интернет достъп, трябва да посетите най близкия офис или каса на Комнет за да заплатите първата месечна такса и да оформите необходимите документи по Вашата заявка ,след което най късно в срок от 2-3 работни дни, ние ще доставим интернет до Вашия дом без да изискваме да заплащате инсталационна такса.

Всички права запавени Comnet.bg 2019