Заплащане по банка, може да извършите като попълните платежно нареждане - по долу сме приложили бланка с примерни данни на попълване! 

Банкови сметки на Комнет България Холдинг ООД:

СИБАНК, BG35BUIB98881033283200, BIC код BUIBBGSF

ПИБ, BG12FINV915010BGN0667A , BIC: FINVBGSF

 

* Примерен БАНКОВ ФОРМУЛЯР

Всички права запавени Comnet.bg 2018